[߂]
ꊇ\

{|{p tutis eҁFkolyaska_icsi eF2024/06/13(Thu) 05:43:37 No.7148

Rp}u |~u {|{y Tutis, t| uqrpu|~ tyu|uz, u{u pry|~s rqp, t| tur{y, y~{y t| ~ry{r, p{up, {u tu|p rp wyx~ u, Pu} Tutis |u {~{u~r?, Kp{ pry|~ pwyrp xp {|{z Tutis?, t| t|u~y {p |wq, Kp{ quuy }p{y}p|~z t| uqu~{p r {|{u Tutis, u{}u~tpyy t| tyu|uz, Pu} Tutis |u rus tty t| rpuz u}y?, Tutis: y~~rpyy y u~|syy, X yrp y rqu {|{y Tutis t| }p{y}p|~s tqrp uqu~{p, Tutis: |usp~~ y y|, y|~z p{up t| p, ~ptuw~ y {} r {pwt} psu
{|{p tutis viva <a href=https://kolyaskatutis.ru/>https://kolyaskatutis.ru/</a> .

- WebForum -